آزمایش واکسن‌ انتروویروسی برای مقابله با دیابت نوع ۱